Predstavitev Energ. eko parka

V četrtek, 16. oktobra 2014, smo na naši šoli tudi uradno predali svojemu namenu Energetski eko park z brunarico obnovljivih virov energije in čebeljnjakom. Sporočilo so učenci predali občinstvu nabito polne dvorane šole, program pa so oplemenitili številni nastopajoči, preko 120 mladih plesalcev, pevcev in igralcev, od “vrovčkarjev”, do učencev razredne in predmetne stopnje, ki so prireditev pričeli z novonastalo himno brunarici in celotnemu energetskemu parku. Besedilo zanjo je prispevala razredna učiteljica Alenka Bogataj, glasbo pa glasbena pedagoginja Vanja Lampič. To je preprosta in iskrena pesem hvalnica na novo urejenemu prostoru ob glavnem vhodu v šolo,  ki smo ga začeli postavljati že pred časom. Poleg lepo urejenega vrta, vrtne lope, kompostnika in čebelnjaka, je tam v zadnjem letu zrasla še brunarica obnovljivih virov energije, ki skupaj z ogrevanjem šole na biomaso, ekološkim vrtom in čebelnjakom, predstavlja samooskrbovalni, okolju prijazen kompleks z učinkovito rabo energije. Brunarica obnovljivih virov je bila postavljena v okviru projekta Obnovljivi viri energije v primorskih občinah, ki je financiran s sredstvi Švicarskega prispevka in vključenih primorskih občin. Posamezne tehnične elemente so podarila podjetja – donatorji, panje s čebelami pa so v park postavili čebelarji cerkljanskega društva. Že leta 2012 se je šola intenzivno vključila v izobraževalni program o obnovljivih virih energije in učinkoviti rabi energije, ki ga je izvajalska agencija Golea takrat začela izvajati v okviru projekta Obnovljivi viri energije v primorskih občinah. S “hiško obnovoljivih virov” smo orali ledino na področju didaktičnih pristopov pri pouku obnovljivih virov energije, ki terjajo poseben celostni pristop s poudarkom na privzgajanju trajnostnih vrednot. Skupina takratnih devetošolcev se je izjemno izkazala tako na tehničnem področju kot veščininami javnega nastopanja in ob maketi “hiške obnovljivih virov energije” smo sodelovali s poljubnimi javnimi predstavitvami delovanja obnovljivih virov energije: vetrne, vodne, geotermalne, biomase, vodikove baterije itd.Ob izvedenih prezentacijah se je razvila ideja, da pred cerkljansko šolo zgradimo brunarico zato, da bo mogoče sporočilo obnovljivih virov energije prenesti prepričljivejše. Brunarica je od jeseni 2014 na voljo skupinam iz osnovnih in srednjih šol iz vse Slovenije, ki v Cerkno prihajajo po znanje o obnovljivih virih energije. Istočesno pa pedagoški stroki ponuja še neznane možnosti didaktičnega razvoja tehnike in naravoslovja. Svečana oktobrska otvoritev je tudi pokazala, da niso dovolj samo besede, ampak tudi dejanja s katerimi prispevamo k čistejšemu okolju, rabi obnovljivih virov energije in k varčni rabi energije. Cerkljanski učenci pa so pokazali, da skrbijo tudi za posebne vrste obnovljivih virov energije, ki na šolskih hodnikih ne bodo nikoli usahnili: dobro voljo, petje, ples, skrb za druge, nenazadnje tudi za mater Zemljo, ki so jo skozi otvoritveni program uspeli celo ozdraviti.
Energetski eko park in izobraževalni program, ki se v njem izvaja, sloni na dodatnih prizadevanjih šolskega pedagoškega kadra ter na odličnem sodelovanju šole s strokovnjaki, z institucijami in z lokalnim gospodarstvom.

Energetski eko park Osnovne šole Cerkno ni le rezultat naših skupnih vlaganj
v razvoj obnovljivih virov energije, temveč sinergija naše zavesti,
s katero skupaj iščemo poti v boljši svet in lepšo prihodnost bodočih generacij človeštva.

otv1

otv2

otv3Vodenega ogleda brunarice s čebeljnjakom so se ob otvoritvi udeležili predstavniki donatorjev in izvajalcev, ravnatelji ter predstavniki osnovnih šol Šempeter pri Gorici, Dobrovo v Goriških Brdih, Idrija, Črni Vrh, Gimnazije Idrija … ter številni domačini …

otv4

Na začetku svečanosti nas je pozdravil zbor pod taktirko Vanje Lampič z novo himno naši brunarici in Energetskemu eko parku.

otv5

otv6

Vedno prisrčni vrtovčkarji so nam pokazali kako sta dež in sonček v naših srcih.

otv7

Drugošolci so se s pesmico o Olemajoleju pravcatemu Soncu globoko poklonili.

otv8

otv10

Starejši učenci, ki že dodobra obvladajo angleščino, so odigrali gledališko predstavo s trajnostnim sporočilom: pazimo na naš svet …!

otv11

Sporočilna sta bila tudi plesa šestošolcev in “čebelic”, verjetno prav tistih iz šolskega čebelnjaka.

otv12

otv15