Graditelji nove kurilnice

V letu 2014 je Občina Cerkno z evropskimi sredstvi sanirala tudi šolsko sosednjo stavbo – večnamenski center, kjer je kompleks v celoti ogrevan z nameščenimi geosondami.

kur1

kur2