Vreme bo

Učenci celostno doživljajo vreme in vremenska stanja. Spoznajo in utrdijo pojme (dež, toča, rosa, megla, sneg, sodra, tekoče, trdo, zmrzovanje, izhlapevanje, taljenje, kondenzacija …) ter simbole za posamezna vremenska stanja in pojave. Učijo se merjenja, zapisovanja , urejanja podatkov, izdelajo pripomoček. Izražajo se verbalno, likovno, glasbeno ipd. Razmišljajo o vremenskih pojavih in načinu življenja, načinih izkoriščanja vremenskih pojavov.

VREMENSKO KOLO
Učenci iz kartona izdelajo vremensko kolo s simboli za različna vremenska stanja, ki ga odnesejo domov.
Trajanje: 45 min.
Primerno za učence 1. triade
Delavnica se navezuje na predmet spoznavanje okolja

PLESNO-GLASBENA VREMENSKA PRAVLJICA
Učenci v vlogi vremenskega pojava (dež, veter …) zaplešejo vremenski ples. Po svoji želji narišejo vremenski pojav in mu priredijo ustrezno glasbilo. Slike uredijo v vremensko pravljico in z inštrumenti po navodilu dirigenta zaigrajo vremensko zgodbo. Pravljico na koncu tudi ustno ubesedijo po svoji zamisli.
Trajanje: 45 min
Primerno za učence 1. triade, 4. in 5. razred
Delavnica se navezuje na predmet spoznavanje okolja, glasbena umetnost, likovna umetnost, šport

IGRAJMO SE Z VETROM
Učenci spoznajo, kaj je veter terkakšna je njegova vloga v življenju človeka. Izdelajo različne majhne vetrne »igrače« in preizkusijo njihovo delovanje.
Trajanje: 45 min
Primerno za učence 1. , 2. triada
Delavnica se navezuje na predmet spoznavanje okolja, naravoslovje, likovna umetnost.

VREMENSKI POJAVI
Z učenci izvedemo različne poskuse, preko katerih nazorno prikažemo nastanek dežja, vetra, oblakov in vodnih tokov.
Trajanje: 45 min
Primerno za učence 1. , 2. , 3. triada
Delavnica se navezuje na predmet spoznavanje okolja, naravoslovje, fizika

NAPOVEDUJMO VREME
Učenci se naučijo branja in prognoziranja podatkov iz vremenske postaje oz. mlajši ustrezno preberejo simbole. Iščejo dnevne in mesečne razlike v temperaturi, količini padavin, vlažnosti ozračja … Spoznavajo stare vremenske pregovore in preverijo njihovo kredibilnost. Preizkusijo se v vlogi napovedovalca vremena.
Trajanje: 45 min
Primerno za učence 1. , 2. , 3. triada
Delavnica se navezuje na predmet spoznavanje okolja, naravoslovje, fizika, slovenski jezik