Brunarica

BRUNARICA
Učencem se predstavi brunarico (okolico, zgradbo, lego) in njene elemente (sončne celice, vetrno elektrarno, svetlobno cev, rekuperator zraka, vremenska postaja, akumulatorje …) Preko poskusov usvojijo poznavanje proizvajalca in porabnika električne energije.
Trajanje: 45 min.
Primerno za vse učence.
Delavnica se navezuje na predmet naravoslovje in tehnika, tehnika in tehnologija, naravoslovje, fizika, kemija.