Obnovljivi viri energije

HIŠKA OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE
Učenci eksperimentirajo z različnimi moduli za prikaz pridobljene električne energije iz obnovljivih virov; sonce, veter, geotermalna energija, gorivna celica, biomasa.
Trajanje: 45 min.
Primerno za učence 3. triade
Delavnica se navezuje na predmet naravoslovje in tehnika, tehnika in tehnologija, naravoslovje, fizika

EKSPERIMENTIRAMO IN PRIDOBIVAMO ELEKTRIČNO ENERGIJO
Učenci sestavijo model galvanskega člena in spoznajo osnovni princip pridobivanja električne energije na podlagi kemijskih reakcij. Eksperimentirajo tudi s sadjem in zelenjavo, sestavljajo električne kroge, uporabijo zaporedno in vzporedno vezavo ter z merjenjem raziskujejo vpliv vezave na napetost in električni tok.
V drugem delu učenci mehansko poganjajo pedala, ki so priklopljena na generator, ki proizvaja izmenični tok. Nanj priklopimo eno, dve ali tri žarnice. Učenci opazujejo, primerjajo in občutijo učinke.
Trajanje: 45 min.
Primerno za učence 2. in 3. triade
Delavnica se navezuje na predmet naravoslovje in tehnika, tehnika in tehnologija, naravoslovje, fizika

IGRAJMO SE S SOLARNIMI MODULI IN NAREDIMO AVTO
Na solarne celice, ki so vir električne energije, priključimo različne delujoče naprave (roboti, vetrnica, žarnica, zračna tlačilka). Učenci opazujejo in preizkušajo njihovo delovanje ter raziskujejo vpliv svetlobe (umetne, naravne) na njihovo delovanje.
Učenci sestavijo avto iz odpadlega materiala in ga priključijo na vir električne energije ter vetrnico, ki ga poganja.
Trajanje: 45 min.
Primerno za učence 1. in 2. triade
Delavnica se navezuje na predmet spoznavanje okolja, naravoslovje in tehnika, tehnika in tehnologija

NAPELJIMO SVETILA V MODEL HIŠE
Učenci najprej spoznajo zaporedno in vzporedno vezavo, nato obe vezavi uporabijo na modelu hiše, kjer so že razporejena svetila in stikala. Oboje morajo povezati tako, da bodo stikala delovala v skladu z navodili.
Trajanje: 45 min.
Primerno za učence 1., 2. in 3. triade
Delavnica se navezuje na predmet spoznavanje okolja, naravoslovje in tehnika, tehnika in tehnologija, naravoslovje, fizika

MOJ PRVI ELEKTRIČNI KROG
Učenci se najprej preizkusijo v poznavanju pojmov, ki so povezani z učinkovito in varčno rabo energije ter skrbi za okolje ter lastno zdravje.
Nato se seznanijo z osnovami električnega kroga ter povežejo nekaj porabnikov v preprost električni krog.
Na koncu preizkusijo še obleko, ki se napihne s pomočjo solarne celice.
Trajanje: 45 min.
Primerno za učence 1. in 2. triade
Delavnica se navezuje na predmet spoznavanje okolja, naravoslovje in tehnika, tehnika in tehnologija