Čebelarske delavnice

ČEBELE PRIDNE DELAVKE
Učenci spoznajo različne prebivalce čebeljega panja. Predstavljen jim je razvoj in delo čebele, trota in matice. Vsak član čebelje družine ima svojo vlogo, ki se tesno povezuje z ostalimi.
Trajanje: 45 min.
1., 2. in 3. triada
Delavnica se navezuje na predmet naravoslovje in tehnika, biologija, naravoslovje, fizika, kemija.

IZDELKI IZ SATOVJA IN MEDU
Učenci sami izdelajo voščene sveče iz satnic ali z vlivanjem v modele. Izbirajo lahko tudi med izdelavo medenih izdelkov kot je mešanje medu in suhega sadja.
Trajanje: 45 min.
1., 2. in 3. triada
Delavnica se navezuje na predmeta naravoslovje in biologija.

MEDENJAKI
Učenci oblikujejo in spečejo medenjake ali pa že pripravljene okrasijo po svoji želji.
Trajanje: 45 min.
1. in 2. triada
Delavnica se navezuje na predmete gospodinjstvo, sodobna priprava hrane in načini priprave hrane.

PANJSKE KONČNICE
Z izvirnimi motivi učenci okrasijo panjske končnice. Uporabljajo lahko več tehnik in načinov.
Trajanje: 45 min.
2. in 3. triada
Delavnica se navezuje na predmeta naravoslovje in tehnika ter tehnika in tehnologija.