Kurilnica na biomaso

V avgustu 2012 so potekala gradbena dela za prenovo kurilnice na lesno biomaso. Po razrezu obeh dotrajanih peči na nafto ter cisterne so izvajalci preko igrišča vrtca izvedli tudi priključek na “malo kurilnico” v stavbi muzeja, ki bo v prihodnje služila kot rezerva v primeru okvare v biomasnem sistemu. Kurilnica na biomaso ogreva centralni šolski objekt, obe stavbi vrtca, muzej in glasbeno šolo. Od jeseni 2012 se vsi našteti cerkljanski objekti ogrevajo na lesno biomaso.

kuril1

kuril2Demontaža nad 30 let stare opreme kurilnice

kuril3

Poizkus dovoza sekancev po klančini. Tovornjak se enkrat tedensko po njej vzpenja v popoldanskih urah, ko v bližini ni večjega števila otrok.

kuril4

Razrezana cisterna, parkirišče pa pripravljeno za napeljavo vodov do stare kurilnice, ki je ostala kot rezervna kurilnica.

kuril5 kuril6

Razkopano igrišče vrtca za napeljavo ogrevalnih vodov

kuril7 kuril8

Finalizacija stranskega vhoda v stavbo matične šole