Sončna elektrarna

Tehnične značilnosti

Splošni opis

Generatorje solarnega dela elektrarne predstavljata dva vzporedno vezana solarna modula (24V DC, 255W), ki sta preko stikalnega bloka R-BR z vgrajeno zaščito pred inverznim tokom in prenapetostno zaščito vezana na razsmernik z vgrajenim MPPT regulatorjem za optimalno izrabo sončne energije. Napetost sitema je 25V DC. Razsmernik je priklopljen na 24V DC akumulatorje, ki služijo shranjevanju neporabljene energije in kot vir energije ko proizvedena energija ni zadostna. Za dopolnjevanje energije sistema v primeru premajhne lastne proizvodnje el. energije, se razsmernik napaja tudi iz obstoječega el. NN omrežja (230V, 50Hz). Razsmerniška enota je opremljena s komunikacijskim priključkom RS232 za povezavo z osebnim računalnikom na katerem je preko priloženega programa možno spremljati delovanje sistema. Za daljinski nadzor sistema je uporabljen adapter RS232/Ethernet LAN, ki omogoča povezavo s sistemom preko interneta.

solarna1

solarna3

solarna2

solarna4