Brunarica

Tehnične značilnosti

Splošni opis

Objekt stoji ob stavbi OŠ Cerkno. Brunarica je postavljena vzhodno od glavnega vhoda v šolo, kjer je zasajen manjši drevored s sadnim drevjem ter gredica z vrtno uto. Po celem parku je speljana sonaravna pot, ki vodi do Brunarice in med drevesi do vrta. Objekt Brunarice je zasnovan trajnostno in je v celoti lesen, z zeleno streho. Osnova so stebri dim 18×18 cm postavljeni na vogale osemkotnika. Stene objekta so 14 cm iz masivnega lesa. Strešna in talna konstrukcija je sestavljena iz opažnih desk z vmesno termoizolacijo med nosilnimi tramovi. Objekt je v predelu strehe in tal dodatno izoliran s toplotno izolacijo v debelini 12 cm. Orientacija objekta je v smeri S-J, z glavnim zastekljenim vhodom obrnjenim proti jugu. Bruto kvadratura objekta je 12,70m2 (z nadsrešnico 20m2). Maksimalna višina objekta je 3,60m. Streha je enokapna, zelena z naklonom proti severu. Objekt ima panoramska vrata v dimenziji 3.20 x 2.00 m. Vrata so v lesenem okvirju, preklopna, iz treh segmentov (2+1) in zasteklitev je troslojna termopan kot velja za sistem pasivne hiše. Objekt ima dve fiksni okni dimenziji 1.1 x 1.1 m, ki sta v lesenem okvirju. Streha je namesto strešne kritine zelena. Stene so iz vidnega masivnega lesa. Na južni strani objekta je lesena ograja. Senčenje objekta ni potrebno. Vse finalne obdelave so iz masivnega lesa ali lesenega opaža. Enako velja za tlake. Objekta ni bilo potrebno podzidati s kamnom.

s5

Lokacija

Zemljišče je namenjeno učnim potrebam z vrtom in s sadovnjakom. Na zemljišču je poleg vrtne ute
postavljena še vrtna uta za shrambo vrtnega orodja ter manjši čebelnjak, ki prikazuje tradicionalni slovenski čebelnjak.

s1

Funkcionalna zasnova Energetskega eko parka

Objekt je pritlični. Na južni strani objekta je pokrita terasa s katere je vhod v notranjost. Vhod je velika steklena stena, ki se lahko v celoti odpre (panoramska vrata na pregib). Levo in desno od vhoda sta okni s fiksno zasteklitvijo. Ob Brunarici je vkopan vodni rezervoar za zajetje vode s strehe (1000l). Po parku vodi pot iz okroglih čokov in poteka od glavnega vhoda v šolo pa do vrtnih gredic na severovzhodni strani parka.

Elektroinštalacije

Brunarica se z električno energijo v večji meri oskrbuje iz sončne elektrarne, ki je postavljena na strehi objekta in iz vetrne elektrarne, ki stoji ob objektu šole. V primeru premajhne lastne samooskrbe z električno energijo, se objekt Brunarice napaja tudi iz obstoječega šolskega električnega NN omrežja. Objekt je naravno ostvetljen in prezračevan. Dodatna osvetlitev je zasnovana ekonomično z LED razsvetljavo.

s4

Elektroenergetski podatki

Vsi električni porabniki v brunarici se napajajo preko stikalnega bloka R-BR (230V, 50Hz), ki se napaja direktno iz razsmernika.

Strojne inštalacije

Ogrevanje

Kot ogrevalni sistem je izvedeno radiatorsko ogrevanje s temperaturnim režimom max. 70/55°C Toplotne izgube skozi ovoj stavbe znašajo 1,0 kW. Ogrevalne cevi so predizolirane in speljane v terenu do šolskega objekta, kjer se priključujejo na obstoječo ogrevanje na biomaso v šoli. Za radiatorske grelnike so izbrani radiatorji iz jeklene pločevine tip VM – T6 s sredinskim priključkom. Regulacija temperature se nastavlja z radiatorskimi ventili oziroma s termostatsko glavo, ki je prigrajena radiatorskim ventilom.

Prezračevanje

Prezračevanje objekta se vrši s stensko rekuperativno prezračevalno napravo, ki ima vgrajen ventilator, rekuperator, filter F4 in F7 ter nastavek za zajem in izpuh zraka. Količina prezračevalnega zraka je 38 m3/h. Prezračevalna naprava je vgrajena v zunanjo steno.

prezracevanje1  prezracevanje2

Vodovodna inštalacija

Za potrebe zalivanja je ob objektu vgrajen zbirni rezervoar za deževnico. Za črpanje vode iz rezervoarja je vgrajena ročna nihajna črpalka. Vgrajena je črpalka s komplet s podstavkom in priklopom za cev DN 32.

s3

s2

Sestavni moduli Brunarice:

Solarni del sistema
Vetrni del sistema
Vremenska postaja