EKO vrt

»ŠOLSKI VRT« je najstarejši element Energetskega eko parka in njegov namen je:

- Trajnostna obuditev in medgeneracijsko prenašanje tradicionalnih navad, povezanih z načinom življenja, etnološkimi značilnostmi, domačo pridelavo hrane in zdravim načinom prehranjevanja;
izvajanje novih praktičnih učnih vsebin za izvajanje doživljajskih vsebin v okviru izbirnega predmeta, interesnih dejavnosti ali razvijanja specifičnih nadarjenosti;
interdisciplinarno izvajanja pouka (botanika, zoologija, fizika, tehnična vzgoja, matematika, zgodovina, literatura …);
ozaveščanje o samooskrbi kot pomembnem elementu trajnostnega ozaveščanja mladine ter posredno tudi staršev ob vprašanju, kaj se splača pridelovati ter da se ob tem ne upošteva samo cena, temveč tudi dolgoročni vplivi, ki jih ima hrana na zdravje ljudi;
uporaba sodobnih didaktičnih trendov vključevanja eko pridelave in permakulture  ter novejše oblike pristopa h kmetijskim obdelavam površin…

Osnovna šola Cerkno sodeluje tudi v nacionalnem programu Šolski ekovrtov. Znak “šolski ekovrt” je šola prejela 7. marca 2013, po tem ko se je pomladi leta 2012 aktivno pristopilo k projektoma “Šolski vrt” in “Pridelajmo sami”. Na šoli se je v okviru naravoslovnega aktiva oblikovala skupina zainteresiranih učiteljic, ki so znale s pretanjenim občutkom za motiviranje mladine oblikovati prve skupine učenk in učencev, ki so poprijeli za orodje in doživljali pristen občutek sejalca ali sadilca, prevzetega od pričakovanja, kaj bo čez čas pokukalo iz prsti. Skupine so se oblikovale med poukom, spontano v času podaljšanega bivanja, kot krožek in tudi kot kurikularni del izbirnega predmeta Poskusi v kemiji. Vrt je pozornost in skrb hvaležno vračal. V okviru pouka tehnike so učnci vrt opremili s privlačnimi lesenimi elementi. Vhode v šolo pa so okrasili s prijaznimi lončki z okrasnim cvetjem in okrasnimi plodovi z vrta, v adventnem času je vsako učilnico na šoli  krasil etnološko oblikovan venček iz originalnih suhih rastlin z vrta. Naš šolski vrt je tako postal dragocena učilnica, pa tudi nepogrešljiv del šolskega utripa. Vsako pomlad težko čaka, da bo vreme ugodno za nadaljnje dejavnosti.

vrt1

vrt2

vrt4

vrt3Nekaj utrinkov iz našega šolskega EKO vrta