Obiski v EKO energetskem parku v aprilu

ROTARY KLUB IDRIJA, 15 članov

sreda, 30. marec, ob 17.30

OŠ Tolmin, 9. razred, 50 učencev

četrtek, 14. april, 16.00–17.30

AKTIV RAVNATELJEV LJUBLJANJSKO – NOTRANJSKE REGIJE, 27 ravnateljev

četrtek, 21. april, med 13.00 in 14.30